Naturskyddsföreningen Linnébygdens styrelse

Kontaktuppgifter:
Styrelse Naturskyddsföreningen Linnébygden vald på årsstämman 2022

Kontakt: linnebygden(at)naturskyddsforeningen.se , ersätt (at) med @

Ordförande:
Ulla Rundlöf

Ledamöter:

Inger Svensson,

Sven G Nilsson

Carina Axelsson

Ann Pettersson

Raphael Bartke

Anders Borg

Henrietta Karlsson

Suppleanter:

Cecilia Axelsson