Om oss

Naturskyddsföreningen Linnébygden består geografiskt av Älmhults kommun och Loshults församling.

Kretsen har funnits sedan 1962.

Naturskyddsföreningen Linnébygden ska i korthet:

  • driva viktiga natur- och miljöfrågor lokalt och regionalt.
  • väcka engagemang för naturen samt verka för skydd och vård av värdefull natur.
  • verka för en hållbar konsumtionskultur.
  • utbilda och sprida kunskap om miljö, natur och hälsa,
  • skapa opinion, påverka, granska och utverka ansvar av makthavare och lagstiftar.
  • samarbeta med nätverk, organisationer och företag.
  • arbeta inkluderande och icke-diskriminerande i hela sin verksamhet, med utgångspunkt i alla människors lika värde.